Ginagawa ng Artist ang Mga Larawan ng Hayop Na Napakaliit, Mahirap Makita ang Mga Detalye Sa Ang Naked Eye

Si Katie Doka Mezei ay isang maliit na artista na higit sa lahat gumagana sa Copenhagen. Maingat niyang nilikha muli ang lahat ng uri ng mga hayop sa isang hindi pang-tradisyunal na sukat - isang sukat na isang pulgada. Hindi lamang nagawang mailarawan ni Katie ang kahit na ang pinakamaliit na mga detalye ng mga hayop na ito, ginagawa din niya ito sa isang napakaliit na sukat, sa ganitong paraan ginagawa ang kanyang trabaho na ganap na isa-ng-isang-uri. Mag-scroll pababa upang makita ang kanyang mga masusulat na piraso ng sining!

Mahahanap mo ang gawain ni Katie sa kanyang personal Etsy shop , at sa kanya Profile sa Instagram .

Magbasa pa

# 1# 2

# 3

# 4

# 5

# 6

# 7

# 8

# 9

# 10

#eleven